Duben 2013

Skřeti a vrrci - kostým

29. dubna 2013 v 17:29
Skřeti byli různých postav - statných i hubených, ale všichni byli poměrně dost oškliví, místy i znetvoření, protože se jednalo o potomky mučených a mrzačených elfů a lidí. Nosili staré rezavé zbroje a většinu jejich oděvů tvořila černá či hnedá kůře, různé kožešiny apod. Žili divoce a byli velice špinaví a jejich oděvy tomu odpovídaly - byly často potrhané, necelistvé, sešité z různých kusů. Bojovali zahnutými šavlemi, sekerami i kladivy, jejich zbraně byly často z kalené, tmavé oceli a nebo je někde ukradli. Zdobili svoje oděvy lebkami nepřátel, drápy, zuby a kostmi.
Vrrci jsou zvířata a jako taková bojují pouze drápy, jsou chlupatí a oškliví.


ZNAK

Armáda skřetů, bojující pod Sauronem má ve znaku rudé oko.Seznam registrovaných 2013 - temná

29. dubna 2013 v 16:29
!po naplnění budou stavy navýšeny!

(Sauron - Kroll)

Skřeti a vrrci (Dreng)

(18/35)
Tozgar
Ardenlax
Madrok
Gamunicht
Morbo
TuloMenzes
Krkohryz
Tom
Mojzr
Viks
Havran z Půlpiva
Kača
Zoltar
Smradson
Buči
Semtex
Kozi
Kiwi

Jižané (Kuba Mrtvola)

(35/35)
Armorik
Sovička
Azog
Nika
Dejv
Olai
Finnister
Jordanejs/Vlk
Ravenne
Sabrielle
Grimmir
Mordrag
Stryx
Jarija
Pallando
Caesar
Falka
Gerdel
Rej
KoX
Naireh
Riannon
Tellsek
Bivoj
Němy
Alkyon
Morwenna
Rancor
Arte
Moloch
Nox
Súrendil
Krýgl
Fritol Vůdce
Mordýř


Hrdinové (CP):
Dobroděj Dobrotivý
Bublajz

Seznam registrovaných 2013 - světlá

29. dubna 2013 v 16:29
!po naplnění budou stavy navýšeny!

(Isildur - Sam)

Svobodné národy Středozemě (Sigi)

(28/35)
Satánek
Davec
Bjorn
Dejvex
Yoris
Vlkodav
Wamp
Blažena
Oska Brandorád
Sebastian
Ollowain z Albenu
Čopr, zvaný Jarho
Mishkass
Laeg Mortemir
Glados/Obelix
Ozzyáš Korbel
Lillien
Lobo
Veren
Bereck
Gill
Fifa
Nik
Radegast
Lirael
Delfína
Wares
Steiner

Lidé (Lyk)

(21/35)
Varek
Vlk Fenris
Cipuch
Terorek
Šifťák
Sir Izák
Pukavec
Po
Hakan
Serži
Raziel
Dela Deka
Olda
Lasard
Grimdal
Eldest
Petr
Sindri
Zarroc
Mordraug
Žabák

Hrdinové (CP):
Tristan
Mamut

Skřeti a vrrci - hrdinové

29. dubna 2013 v 16:06
SAURON
vrchní velitel vojsk Temné strany


Tři prsteny pro krále elfů pod nebem,
Sedm vládcům trpaslíků v síních z kamene,
Devět mužům: každý je k smrti odsouzen,
Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.
Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže,
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.

Sauron, původním jménem Mairon, byl Maia, mocný duch a sloužil v kovárně u boha Aulëho. Brzy jej však zlákal na svou Morgoth a on se stal jeho nejvěrnějším služebníkem. Většina Morgothova úspěchu byla postavena na Sauronově pomoci, od stvoření skřetů před údržbu pevnosti Angband. Když byl v Prvním věku Morgoth poražen, Sauron uprchl a v průběhu let si vybudoval svoji pevnost Barad Dur v Mordoru a z ní začal činit výpady na Númenorejské kolonie ve Středozemi. Výrobou Tří prstenů moci se mu podařilo obelstít elfy a díky devíti prstenům i lidské krále. Ale Ar Pharazon, poslední král Númenoru, proti němu vytáhl, zajal ho a odvezl jako zajatce na Númenor. Jenže to bylo osudová chyba - Sauron popudil Númenorejce proti Valar a ti Númenor potopili a navždy stáhli Valinor z lidského dosahu. Sauron se vrátil do své bašty Barad Dur a opět začal ohrožovat lidské říše - Arnor a Gondor díky své obrovské moci, získané skrze Jeden prsten.

ČERNOKNĚŽNÝ KRÁL
hrdina


Chladni, ruko, srdce, kosti,
v chladném spánku do věčnosti,
na kamenném chladném loži,
dokud slunce nedohoří.
Černý vítr hvězdy svane,
na zlatě spát nepřestaneš,
až temný pán pokyne,
a zem s mořem zahyne.

Černokněžný král neboli Pán Nazgulů byl původně Númenorejec, který se nechal zlákat mocí prstenů a stal se prstenovým přízrakem, nazgulem (nazg znamená v černé řeči prsten). Nemohl jej zabít žádný živý muž. Stál v čele devíti přízraků a byl Sauronovým nejvěrnějším služebníkem. V jeho jméně založil černokněžnou říši Angmar na severo západě Středozemě a z ní ohrožoval Arnor, říši lidí. Nakonec byl však poražen a uprchl zpět do Mordoru, kde s ostatními nazguly dobyl gondorskou pevnost Minas Ithil a udělal z ní Minas Morgul. Ve válce posledního spojenectví byl pravou rukou Saurona a velikým nebezpečím pro všechny lidské válečníky.


 

Skřeti a vrrci

29. dubna 2013 v 14:17
Pod vlajkou Saurona, pána Jednoho prstenu, bojovali jak lidé z jihu a východu a padlí Númenorejci, tak i skřeti. Ti rádi k boji využívali obrovské a divoké vrrky, na nichž jezdili a nebo je posílali v předních liniích do boje, aby zastrašili nepřítele.


Skřeti neuznávali jinou, než přirozenou autoritu a tak v čele stál vždy ten nejsilnější skřet. Jakmile byl zabit v boji, nastoupil na jeho místo ten, který si místo velitele vybojoval. Nikde se neuvádí, jak se jmenoval skřetí velitel v době války Posledního spojenectví, protože pravděpodobně docházelo k častým změnám na velitelské pozici a žádný ze skřetů si nevybojoval slávu. Předpokládejme proto, že se jednalo o skřeta jménem Ghordug, silného a statného, veterána mnoha bitev.

Chňap! Lap! Strop sklap!
Třesk, plesk! Dup, křup!
Tam dolů hned,
kde vládne skřet,
hohó, tam s tebou šup!

Břink, bim! Sem s ním!
Perlík, a kuj! Hohó, jsi můj!
Teď buš a buš a rob a služ,
hohó, teď kuj a kuš!

Chcete pryč? Prásk a bič!
Sténej a skuč! Kňourej a kňuč!
A rob a rob a čekej hrob,
kde vládce skřet smí popíjet,
hohó, kde má svůj svět!

Lidé - kostým

18. dubna 2013 v 19:45
Lidská armáda se rekrutovala z řad Númenorejců, kteří opustili ostrov před potopením a usadili v jednom ze dvou království - Gondoru a Arnoru. Nosili běžné zbroje - kroužkové košile, plátové zbroje, ale i jen jednoduché prošívanice nebo zbroje kožené. Jejich velkou výhodou byly štíty, k nimž používali zejména jednoruční meče, výjimečně pak sekyry. Zřídkavý nebyl ani obouruční meč.ZNAK

Barvou lidské armády je modrá a symbolem je stříbrný strom.


Lidé - Hrdinové

18. dubna 2013 v 19:35
ISILDUR
vrchní velitel vojsk Světlé strany


Ne každé zlato třpytívá se
ne každý, kdo bloudí, je ztracený.
Stáří, když silné je, neohýbá se,
mráz nespálí hluboké kořeny.

Z popela oheň znovu vzplane,
ze stínů světlo vzejde náhle;
až zkují ostří polámané,
nekorunovaný zase bude králem.

Isildur byl nejstarším synem krále Elendila Vysokého, narodil se roku 3209 Druhého věku, takže v době války se Sauronem mu bylo přes dvě stě let - nesmíme zapomínat, že Númenorejec a ti se takto vysokého věku běžně dožívali.
Když Númenorejský král Ar-Pharazon zešílel, rozhodl se zaútočit na Valar a na Sauronovu radu zapálil Nimloth, stříbrný strom, Isildur projevil nebývalou odvahu a jeden plod stromu zachránil, aby jeho linie mohla pokračovat ve Středozemi.
Isildur byl ženatý a měl čtyři syny - Elendura, Aratana, Ciryona a Valandila. Po pádu Númenoru se zachránil se třemi svými loděmi a spolu s bratrem založili jižní království Gondor, zatímco jejich otec Elendil vládl na severu v Arnoru. Mimochodem Gondor znamená kamená země, zatímco Arnor znamená vznešená země. Jméno Isildur se pak dá přeložit jako "temný měsíc", asi odkazuje na zatmění měsíce.

ANÁRION
velitel lidské armády


Anárion byl mladším bratrem Isildura, o jeho přesném datu narození není nic známo. Jeho jméno se narozdíl od bratrova odkazuje zase ke slunci a znamená v překladu něco jako "syn slunce". Sám také založil Minas Anor, věž slunce a jeho bratr Minas Ithil, věž měsíce. Obě byly při válce poničeny a poté přejmenovány na Minas Tirith, strážní věž a Minas Morgul, věž temnoty.
Anárion zemřel při obléhání Barad Dur, ale zanechal po sobě dědice - syna Meneldila, který se pak stal králem Gondoru.Lidé

18. dubna 2013 v 19:10
Na konci druhého věku Sauron povstal a rozhodl se zaútočit na Minas Ithil, tehdejší nejvýchodnější pevnost lidského království. To nemohl Elendil Vysoký, lidský král, nechat bez odpovědi a tak shromáždil svoje vojska.


Vrchním velitelem lidské armády, pod nějž spadalo velení i jednotek Svobodných národů Středozemě byl Isildur, starší syn krále lidí Elendila a král Arnoru. Jeho bratr Anárion velel lidským šikům pod svým starším bratrem.
Lid, který bojoval pod oběma bratry, pocházel ze všech koutů Středozemě - najdeme mezi nimi ale zejména obyvatele Jižního království, Gondoru, které vzniklo z potomků Númenorejců a pak také seveřany z Arnoru.

Gondore! Gondore mezi Horami a Mořem!
Západní vítr vál a světlo na Stříbrném stromě
zářivým deštíkem padalo do královských zahrad.
Vy pyšné valy! Vy bílé věže! Trůne a koruno zlatá!
Gondore! Uvidí lidé Stříbrný strom opět vstát,
Bude od Moře k Horám západní vítr vát?