Květen 2012

Harad

13. května 2012 v 18:58

Harad, neboli Haradwaith je území jižně od Mordoru a Gondoru. Severní hranice je tvořena Horami stínů a řekou Harnen, z východu je Harad omýván mořem. Harad je rozdělen na Blízký a Dálný. Nemá žádné pevné politické uspořádání, je ale rozdělen na různá království, která ale nejsou příliš známá.
Oblečení obyvatel je přizpůsobeno místnímu podnebí. Nosí volné, řasené a hodně zdobené oděvy, které kryjí většinu povrchu těla, na koncích však tyto oděvy bývají zúžené, aby zabránily vniknutí všudypřítomného prachu a písku. Ze stejného důvodu nosí Haradští přes obličej různé závoje a šátky. Na hlavě mívají turban. Nejčastější barvy jsou černá, hnědá, rudá, či šarlatová.

Velitelem Haradu je CHÁN NU'MANSAAD


Nu'Mansaad se narodil v chudé rodině, ale díky jeho cílevědomosti, inteligenci a šarmu se jako mladíček dostal do paláce samotného chána, kde prvně sloužil ve stájích, poté v kuchyni a nakonec se dostal až na funkci správce harému. Chán si ho velice oblíbil, a začal ho brát jako svého syna, kterého nikdy neměl. Rád se zdržoval v jeho společnosti a nechával si vyprávět historky o chudobě, ze které pochází. Jednoho dne se však Nu'Mansaad chopil příležitosti a chána otrávil. Poté sepsal chánovu falešnou poslední vůli, nastoupil na jeho místo a stal se přísným, avšak spravedlivým panovníkem.

Železný pas

4. května 2012 v 20:30

Železný pas, jinak nazývaný také Nan Curunír (Čarodějovo údolí) byl postaven Númenorejci a nachází se na jižním cípu Mlžných hor. Původním účelem Železeného pasu bylo, společně s Aglarondem, střežení Brodů přes řeku Želíz.
Nachází se zde také pevnost Orthank, která je umístěna přímo veprostřed Železného pasu. V současnosti zde sídlí Saruman Bílý, proto se také tomuto místu říká Čarodějovo údolí.

Velitelem Železného pasu je Saruman Bílý


Saruman není ani elf, ani člověk, jak by se na první pohled zdálo. Je to Maia z rodu Istari, pouze oděný v těle muže. Jeho největšími zbraněmi jsou moudrost a podmanivý hlas, kterým je schopný ovlivnit srdce jakéhokoliv smrtelíka .
Má bílé vlasy, hluboké černé oči a bývá oděn buď do bílého pláště, nebo do pláště, který mění barvy podle toho, jak se odráží světlo (nejen proto je nazýván "Saruman mnoha barev")
Je velmi pyšný, pohrdá dokonce Radagastem Hnědým, protože ví, že je nejmocnějším z Istari.
Saruman je velmi moudrý muž, je znalý chemie, mechaniky, biologie a své znalosti náležitě využívá, jak pro svou nově vybudovanou kovárnu, tak pro tvorbou Uruk-hai (v překladu skřetí národ), které pravděpodobně vypěstoval křížením skřetů a lidí. Tito skřeti mají černou kůži i krev a jsou mnohem odolnější než obyčejné skřeti, ať už v boji, nebo při pohybu na slunci. Sarumanovi Uruk-hai se pomalu, ale jistě zbrojí a vydávají se vstříc ovládnutí Středozemě.

Umbar

4. května 2012 v 20:24

Slovo Umbar v quenijštině znamená "osud". Ze západu je omýván Belfalaskou zátokou a z východu je obklopen zeměmi Haradu. Přístav Umbar založili Númenorejci ve stejnojmeném zálivu kvůli jeho nedobytnosti. Svého času byl Umbar nejmocnějším lidským městem Středozemě a postupně si podroboval všechny národy, tou dobou se Temný pán Sauron rozhodl, že Númenorejce vytlačí do moře a sám se Númenoru zmocní. Když se to dozvěděl tehdejší vládce Ar-Pharazôn, vyzbrojil své loďstvo a zamířil do Umbaru, odkud pochodoval sedm dní do centra Středozemě a Temnému pánovi nechal vzkázat, aby se podrobil. Samotný Sauron viděl obrovskou moc svého nepřítele a nechal se bez boje zajmout a odvézt do Númenoru. Postupně však zkazil srdce většiny Dúnadanů a Umbar tak počal uctívat Melkora a temnotu. Sauron navedl krále Ar-Pharazôna k útoku na Valar. Ilúvatar však změnil tvar Ardy a voda pohltila celý Númenor i se svou armádou.
Po pádu Númenoru se v Umbaru usadili Černí Númenorejci, Gondořany nazývaní Umbarští korzáři. Po válce posledního spojenectví byl Umbar pod nadvládou Gondoru, ale i přes to umbarší spolu s dalšími spojenci na Gondor útočili. Temný pán však znovu povstal, Umbar se podvolil moci Mordoru a vyslal velké loďstvo do války proti nenáviděnému Gondoru a jejich spojencům.

Velitelem Umbaru je Kapitán korzárů


Kapitán korzárů je starý námořník, který už zažil spoustu nájezdů a bitev. Šeptá se o něm, že v něm dokonce koluje krev samotného Ar- Pharazôna, ale jeho jméno zná málokdo. Kapitán je neohrožený bojovník, díky své krvelačnosti a neohroženosti se ho ve skrytu duše obávají i samotní umbarší. Teď však pečlivě připravuje své loďstvo, aby podpořil svého pána Saurona.