Duben 2012

Mordor

25. dubna 2012 v 23:39

Mordorští skřeti bývají různých velikostí, různých staveb těla a barva kůže je také dost rozmanitá, někteří jsou nažloutlí, jiní hnědí, další téměř černí. Jejich uši jsou mírně zašpičatělé, nebo následkem bojů, či povyku v klanech, úplně chybí. Často si zdobí tváře a tělo propichováním, či různými deformacemi - každý skřet chce být rozpoznatelný a chce se odlišovat. Toto platí i u jejich oděvů, nemívají unifikovanou zbroj, většinou na sebe natáhnou to, co jim padne pod ruku a přijde jim to aspoň trochu zajímavé, či odlišné. Tyto oděvy pak dozdobují kusy kůží, kostmi a podobně.
Když jdou do boje, nasazují skřeti většinou jednoduchá brnění a helmy, kterými je, díky nadcházející válce, zásobují mordorské kovárny. Nejčastějšími zbraněmi jsou lomené šavle a luky.
Žijí roztroušení po Mordoru, v Železných, Mlžných a Šedých horách.
Skřeti nebývají jednotní, proto u nich většinou nevznikají větší klany. Když už vzniknou, tak brzy zase zaniknou. Jedinou věcí, která je spojuje, je vyhlídka vyhlazení elfů, lidí a dalších nenáviděných ras.

Tvým velitelem je GOTHMOG


Gothmog je neohrožený válečník, pojmenovaný podle největšího z Balrogů. Je to jediný skřet z Mordoru, který jezdí na vrrkovi. Byl jmenován pobočníkem Černokněžného krále Angmaru a velitelem v Minas Morgul. Svými činy v mnohých bitvách si vydobil úctu mezi ostatními skřety, které povede do boje proti úhlavním nepřátelům Mordoru.

"Ash nazg durbatuluk
ash nazg gimbatul
ash nazg thrakatuluk
ak burzum ishi krimpatul"

-nápis na Jednom Prstenu v Černé řeči

Rohan

25. dubna 2012 v 23:35

Též nazýván Jízdmarka se nachází severně od Gondoru a přibližně uprostřed Středozemě.
Hranice tvoří pohoří Emyn Muil s řekou Anduinou, řeka Lipava, Fangornský les a konec Mlžných hor, což dělá z Rohanu nepříliš přístupnou zemi. Jediným snadným vstupem je takzvaná Rohanská brána mezi Mlžnými a Bílými horamu. Zemí protéká řeka Entva, která dělí Rohan na Východní a Západní polovinu.
Králem je Théoden, sny Thengelův.
Hlavním městem tohoto království je město Edoras s palácem Meduseld. V Helmově žlebu stojí nejsilnější pevnost v království, Anlarond, která nebyla nikdy dobita.
Lidé Rohanu jsou urostlí, vysocí a plavovlasí, známí jsou svým vřelým vztahem ke koním.

Velitelem Rohanu je ÉOMER ROHANSKÝÉomer je z rodu Éorlova a je synem Éomunda a Théowyn, Théodenovy sestry. Po smrti rodičů král Théoden Éomera i jeho sestru Éowyn adoptoval.
Je velmi oddaný své zemi, Rohanu, a také je třetím maršálem marky. Éomer je statečný a schopný bojovník, však nejlépe se cítí v koňském sedle. Se svou věrnou skupinou Rohirů projíždí rohanskými pláněmi a je zkázou pro všechny skřety, kteří se opováží vstoupit na toto území. Poslední dobou však musí čelit vím dál častějším nájezdům nepřátel z východu. Proto se s hrdým výkřikem "Rohanští jezdci! Složili jste přísahy - pánu a vlasti! Nyní je splňte!" spolu se svými spojenci vrhá do boje za svobodu Rohanu s celé Středozemě.

"Vzhůru teď, vzhůru, Jezdci Théodenovi!
Lítý boj čeká: plameny a činy.
Kopí se láme, štít jiskry křeše,
den mečů, den rudý nežli slunce vzejde.
Jeďte jen,jeďte!
Jeďte do zkázy,do konce světa.
Vpřed, Éorlovci!"

-Théodenovo volání do boje, Návrat krále

Gondor

25. dubna 2012 v 23:29

V překladu ze sindarštiny Gondor znamená "Kamenná země", nachází se západně od Mordoru v zálivu Belfalas. Zakladatelé Gondoru byli synové Elendila Vysokého, Isildur a Anárion, kteří se těsně před pádem Númenoru vydali zpět do Středozemě a vybudovali zde velkou a slavnou říši. Hlavním městem Gondoru je Minas Tirith. Dominuje mu Stříbrný strom, symbol lidské rasy a zároveň znak Gondoru, který však usychá. Gondor zatím nemá krále, na trůně sedí správce Denethor II.
V poslední době Gondor moc nevzkvétá, musí čelit temným útokům Mordoru, proto jděte do boje, stateční bojovníci lidské rasy, bojujtě za znovu obnovení mocné země Gondoru... A kdo ví, třeba na trůn znovu usedne Král.

Velitelem Gondoru je FARAMIR


Je druhým synem gondorského správce Denethora II. Stal se kapitánem Gondoru a je své zemi nadevše oddaný. Vyzná se v lidech, má zálibu v hudbě, rád se vzdělává a v neposlední řadě je to statečný a schopný bojovník. Pokaždé, když se v Gondoru objeví Gandalf, Faramir ho vítá a učí se z jeho moudrosti. Jeho otec Denethor však preferuje jeho staršího bratra Boromira. Myslí si, že je více věrný Gondoru než jeho bratr Faramir, který nevyhledává nebezpečí a slávu bez příčiny.
Boromir, jeho milovaný bratr a věrný přítel, však padl u Rauroských vodopádů, a tak je mladý kapitán Gondoru připraven za každou cenu bránit svou zemi v nadcházející kruté válce, později známé jako válka o Prsten.

"Gondore! Gondore, mezi horami a mořem!
Západní vítr vál a světlo na stříbrném stromě
zářivým deštíkem padlo do královských zahrad.
Vy pyšní valy! Vy bílé věže! Trůne a koruno zlatá!
Gondore! uvidí lidé stříbrný strom opět vstát,
bude do moře k horám západní vítr vát?"

- Aragornova píseň, Dvě věže

Trpaslíci

25. dubna 2012 v 23:24

Ve svém jazyce se označují jako Khazâd, elfové je nazývají Gonnhirrim (páni kamene).
Trpaslíci jsou hrdý, odolný a statečný národ, se kterým si jen tak někdo nezadá.
Měří sice něco přes metr, ale není radno je podceňovat.
Vytvořili si svůj vlastní jazyk, zvaný khuzdulština, který však většina ostatních ras ve Středozemi nezná, jelikož si ho trpaslíci střeží stejně žárlivě, jako ostatní výtvory své práce. Trpaslíci jsou vášniví kováři, zpracovávají zlato, stříbro, železo i vzácný kov zvaný mithril a zbraně ukované v trpasličích kovárnách bývají kvalitní a vysoce ceněné.
Jejich obydlím bývají síně a stavby vytesané do podhůří hor a typickou zbraní je pro ně těžká dvousečná sekyra.

Velitelem trpaslíků je DÁIN II., SYN NÁINŮV


Narodil se v Ereboru, avšak po příletu draka Šmaka, který vyplenil trpasličí sídlo, odešel malý Dáin a jeho rodina do Železných hor.
Vyznamenal se už jako mladý (bylo mu pouhých 32 let), avšak neoblomný válečník, ve válce mezi skřety a trpaslíky, která vrcholila bitvou v Azanulbizaru. Byl to právě Dáin, který zabil vůdce skřetů Azoga a tím dopomohl k vítězství. Pomstil tím také svého zabitého otce Náina.
Několik let žil poklidně v Železných horách, ale poté vyslyšel prosbu jeho bratrance Thorina Pavézy a přišel se svou armádou na pomoc do Bitvy pěti armád. Zde Thorin padl a na jeho místo, krále obnoveného Království pod Horou, byl zvolen Dáin.
Na východě však sílí zlo a tak Dáin poslal své příbuzné Glóina a jeho syna Gimliho na Elrondovu radu. Až nastane čas, bude král Dáin II., neohrožený vůdce Dúrinova lidu, připraven vést hrdý a statečný národ trpaslíků do boje.

"Dřív než vzejde světlo dne,
přes horstvo, jež se v mlze pne,
jdem do hlubin, kde vládne stín,
hledat své zlato kouzelné.

Znal naše kouzla zemský klín,
když rod náš v třesku kovadlin
kul klenoty a temnoty
zaháněl v slujích, kde spal stín.

A mnohý elf i dávný král
měl od nás meč, co zářně plál,
když náš um těm vladařům
do jilců oheň včaroval (...)"

- Dřív než vzejde světlo dne, Hobit

Elfové

25. dubna 2012 v 23:20

O elfech se mluví jako o Sličném národu, či Prvorozených, oni však sami sebe nazývají Quendi, tedy Mluvící.
Jsou štíhlí, vysocí, nemají vousy a nosí dlouhé vlasy, dále mají výrazně zašpičatělé uši, podle Tolkienových slov "ve tvaru listu".
V boji většinou používají dlouhé luky, elfí zahnuté meče, či tesáky, někteří jedinci mají i kopí. Výstroj mívají lehkou - kožené, či prošívané zbroje přírodních barev s lehkým, či žádným zdobením.

Velitelem elfů je HALDIR


Haldir je silvanský elf, žijící v Lothlórienu, střeží jeho severní hranici. Tito elfové málokdy užívají jiného jazyka než vlastního, přežívají totiž v srdci hvozdu a neradi jednají s cizími národy. Haldir však, na rozdíl od jeho bratrů Rúmila a Orofina, umí mluvit obecnou řečí. Podle svých slov je to jeden z elfů, kteří jednou za čas opouštějí Lothlórien, aby zjišťovali novinky a pozorovali nepřátele.

"Gil-Galad, to byl elfů král,
harfeník o něm smutně hrál:
poslední svobodnou měl zem
za Horami a před Mořem.

Meč dlouhý, kopí břitké měl,
zář přilby zdáli´s uviděl;
nesčetné hvězdy ve svém třpytu
se zrcadlily v jeho štítu.

Dávno ho do dáli kůň nes
a nikdo neví, kde dlí dnes;
do tmy zapadla hvězda jeho:
do tmy Mordoru stínového."

-Gil-Galadův pád, Společenstvo prstenu

Seznam registrovaných - světlá

17. dubna 2012 v 17:23
GONDOR
Faramir - Furghrim
vojáci (14/15)
Lord Sněh
Speedy
Terorek
Mud
Aomori
Ondra
Aladar
Cipuch
Poizrak
Morrien
Eleric
Anička
Verminaard
Moloch

ROHAN
Éomer - Vlasta
vojáci (15/15)
Andy
vlkFenris
Lyk
Hasan
Gnor "Mrož" Walfurn
Mordýř Filas
Samvěd
Marigold
Eiwen
Asan
Tarion
Jan
Dendreath
Jáchym
Honza

ELFOVÉ
Haldir - Tristan
Vojáci (14/15)
Tannael (Satánek)
Meldon Nuarta ar vórima Andraste
RosSebastian MacLauth Véurr Nefna Andraste
Eressiel
Mordraug
Dejvextron
Delfína
Ravenne
Obmitar
Laeg vai Eledar
Wares D'Lingwë
Ben
Nika
Felix

TRPASLÍCI
Dáin - PJ
vojáci (14/15)
Dísl, dcera Dís
Grimmir řečený Šikovatel
Verenhimo
Kohan
Medvěd
Banshee
Mirek
Aldarion
Elgurt
Tellsek
Megii
Mordad
Ozzyáš
Kyuubi
________________________________________________________________________________________
Po naplnění budou stavy navýšeny!

Seznam registrovaných - temná

17. dubna 2012 v 17:23
MORDOR
Gothmog - Dreng
Vojáci (15/15)
Viks
Beleg
Ronin Le Žabak
Strump Le Žabak
Míra
Danka
Strašný Vláďa
Xeris Kačabis
Gerdel
Rajče
Nargil
Rebel
Zuzanka
Galli
NorTh

ŽELEZNÝ PAS
Saruman - Stryx
Vojáci (13/15)
Pomurnik
Hokarul
Šakal
Hejkal
Kroll
Kaneda
Norno
Swem
Vranis
Kelt
Pekař
Gilthanas
Treville

UMBAR
Kapitán korzárů - Dave
Vojáci (14/15)
Sova
Desty
Maggie
Sabrielle
Faire
Fairy
Ros Nika Andraste
Laivinë
Olai
Orkill
Mardok
Hnidovous
Havran Z Půlpiva
KubaMrtvola

HARAD
Chán Nu´Mansaad - Druid Nordsson
Vojáci (15/15)
Radis (Baator)
Trilobiter (Baator)
Anylin (Baator)
Kikadriel
Naireh
Metalhero
Alkyon
Will
Májkl
LordDrtikul
Kel-Mak Mamut
Cedník
Shanna
Sigi
Pivo
________________________________________________________________________________________
Po naplnění budou stavy navýšeny!