Leden 2012

Kdy, kde...

23. ledna 2012 v 23:55
Bitva se uskuteční od pátku 5. do neděle 7.července 2013
v blízkosti malebné vesničky Ptenský Dvorek na Prostějovsku.

Do vesničky jedou autobusy jednou za uherský rok, pročež je lepší se tam dostat vlakem.
Vlak jede z Prostějova (z místního i hlavního nádraží) a zastávka se překvapivě nejmenuje
Ptenský Dvorek, ale PTENÍ, tak si to nespleťte (vlaková zastávka Ptenský Dvorek neexistuje,
proč, jsem vám vysvětlovala loni, schválně, kdo si to pamatuje:)).

Vlaky jezdí skoro každou hodinu (více viz IDOS):

15:02 z Prostějova
15:27 příjezd do Ptení

16:02 z Prostějova
16:27 příjezd do Ptení

17:02 z Prostějova
17:27 příjezd do Ptení

a tady změna, v šest to nejede, pak až

19:02 z Prostějova
19:27 příjezd do Ptení

a poslední spoj

22:21 z Prostějova
22:43 příjezd do Ptení

Cesta od nádraží k tábořišti bude značená fáborky, ale pro jedince
s orientačním smyslem je tu ještě mapa:
Pro ty, co byli loni - letos táboříme o louku níže, pozor na to!


Křížek značí tábořiště, mašinka vlakáč a tam, kde cesta podruhé zatáčí a míří mezi pole je malebná hospůdka:)
Cesta na tábořiště je cca 1 kilometr (10 minut bez bagáže, 15 s bagáží).

Chcete-li přijet na železném oři, můžete bez obtíží dojet de facto až na místo tábořiště,
parkování bude na cestě pod loukou, kapacita je omezená a bude-li aut
více, budete muset sjet dolů do vesnice a zaparkovat tam a pak si kopeček
pěkně vyšlapat zpátky pěšky - aspoň ale ulehčeni o zátěž:) Pozor, nahoru k tábořišti
vede fakt mizerná cesta, ať vašemu kovovému koníkovi neurvete podvozek:)

Dotazy směřujte na mpp.info@seznam.cz
nebo na tel. číslo Lúmennky 608317487

NA MÍSTĚ BUDE KRČMA VELESLAVNÉHO KRČMÁŘE HAGRIDA DRAKKARSKÉHO,
STÁNEK S MEDOVINOU A
V PÁTEK SE MŮŽETE TĚŠIT NA KONCERT ELFÍHO BARDA LAEGA MORTEMIRA
a na dalším překvapení organizátoři usilovně pracují...

A pro jistotu ještě jednou - dotazy směřujte na mpp.info@seznam.cz (a nikam jinam holomci!:))

Program akce:

čtvrtek 4.7.:
po domluvě s orgy je možnost přijet už ve čtvrtek odpoledne/večer
(v pátek je státní svátek) a pomoci s organizací a nebo jen popít:)

pátek 5.7..:
během dne příjezd účastníků
20:00 představení panovníků, chystání hostiny
21:00 hostina s panovníky (kostýmová povinnost!, více infa zde), koncert elfího barda Laega

sobota 6.7.:
9:00 začátek registrace, schvalování zbraní a kostýmů
10:30 konec registrace
10:45 představení panovníků, vysvětlení pravidel
11:00 začátek bitvy, odchod na herní území
11:00 - cca 17:00 samotná bitva
17:30 návrat do tábořiště, hospůdka čepuje chladné pivo
cca 18:00 aréna o zajímavé ceny
večer pitka na oslavu vítězství či zapíjení prohry

neděle 7.7.:
kocovina:), úklid, odjezd

ORGANIZAČNÍ TÝM:

!!!TUTO AKCI NEORGANIZUJÍ ANI SE NA NÍ NIJAK NEPODÍLÍ HORSET A MAMUT!!!
Pravidla

23. ledna 2012 v 23:55
PRAVIDLA BOJE

ZÁSAHOVÉ PLOCHY DĚLÍME NA:

PLATNÉ zásahové plochy: celé tělo, hýždě, ruce k zápěstí a nohy ke kotníkům
NEPLATNÉ zásahové plochy: ruce od zápěstí níže a nohy od kotníků níže.
ZAKÁZANÉ zásahové plochy: hlava, krk a rozkrok.

Při zásahu do platné zásahové plochy zásah platí.
Při zásahu do platné a zároveň i neplatné zásahové plochy zásah platí.
Při zásahu do platné a zároveň i zakázané zásahové plochy zásah neplatí.

U neplatných a zakázaných zásahových ploch platí, že: Útočník nesmí tyto plochy záměrně zasahovat a obránce jimi nesmí záměrně krýt.

Všechny platné zásahové plochy jsou rovnocenné. Platný zásah vám odebere jeden život.
Jakmile dostanete zásah ihned nahlásíte a pravdivě oznámíte zbývající počet životů. To musíte udělat i kdykoliv na požádání protivníka.
Zásah šípem ubírá dva životy.
Za dva životy dále ubírají Sauron a Isildur. Ti budou toto oznamovat hlášením "za dva".
Ve hře se může (ale nemusí) objevit zbraň, jejíž zásah znamená instantně smrt. Pak její majitel hlásí "za smrt".

JAK BOJOVAT

Každý úder musí být veden se zřetelným nápřahem. Žádné šmrdlání!
Každý úder musí být bržděný, rána nesmí dopadnout plnou silou.
Topora zbraní (sekyra, kladivo) nezpůsobují zásah.
Zásah šípem platí pouze bambulí a pokud šíp dál nepokračuje v letu.
O platnosti zásahu rozhoduje zasažený.
Zásahy vedené současně několika protivníky se sčítají.
Při souseku (vzájemný zásah do cca 1 vteřiny) jsou zraněni oba soupeři.

PŘI BOJI SE NESMÍ…

Používat jakékoliv formy fyzického útoku, údery rukou, kopy, údery hlavicí zbraně, podrážení nohou, povalení, chytání a držení protivníka, páky, zápas, zablokování čepele cizí zbraně vlastním tělem (a následné ušmrdlání krátkou zbraní) a cokoliv, kdy dojde ke vzájemnému kontaktu těl bojujících.
Chytat zbraně za čepel či za ostří, chytat protivníkův štít.
Bodat nebo naznačovat bod (kromě boje s kopím).
Zatlačovat během boje protivníka do nebezpečného terénu.

PŘI BOJI SE SMÍ

Zachytit předloktí útočníka u ruky držící zbraň, jílec meče či topor zbraně. Povolená doba držení jsou max. 3 sekundy. Vhodné pro zkušené šermíře.
Nabíhat štítem do štítu protivníka, ale jen mezi domluvenými lidmi, a v případě, že to umíte = aniž by jste zranili sebe, soupeře nebo ostatní kolem. BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY JE TATO TECHNIKA ZAKÁZANÁ!

BEZPEČNOST

Při boji musíte stále hlídat záda svého protivníka a v případě hrozící kolize souboj přerušit.
V případě jakéhokoliv bolestivého zásahu (zejména do hlavy, krku či slabin) má zasažený právo přerušit na potřebnou dobu souboj!
V případě zranění protivníka mu musíte ihned poskytnout potřebnou pomoc a přivolat zdravotníka.
Na nebezpečných místech je boj všeho druhu zakázán!

SMRT

Při ztrátě posledního života - stav 0 životů - umíráte.
Mrtvola padá na zem, v případě nevhodného terénu nebo probíhajícího střetu může poodejít o kus dál, ale u toho zřetelně dávat najevo, že již nežije (zbraň držená za ostří nad hlavou, ruka položená na hlavě, případné výkřiky "jsem mrtvý" na dorážející protivníky).

Kdo poruší tato pravidla boje může být dle závažnosti prohřešku (nebo jeho opakování) a rozhodnutí organizátorů z akce vyloučen.

LÉČENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Oživuje se ve věžích. Doba obživení je 5 minut. Pokud jste zraněni, za 5 minut strávených ve věži se vám vaše životy dobijí na maximum.
V určitých střetech (což vám vždy řekne váš velitel) se oživuje morálkami. To jsou kolíčky na vlajce, které odepnete (5 oživených lidí = 1 kolíček), čímž se instantně obživíte na maximální počet životů (používá se při obléhání a při velkých střetech).

ZBRANĚ

Dýka...................................................... 40 cm.
Tesák..................................................... 60 cm.
Jednoruční ……………………………………….. 90 cm.
Jedenapůlruční …….…...……………………...110 cm.
Obouruční……………..………………………….. 120 cm.
Kombinace (tesáky, mečíky)………. dohromady do 130cm.
Štíty................. kruh 60 cm v průměru a 60x50 obdélník, povolené jsou i mandlové štíty (ale buďte rozumní, žádné dveře nepovolujeme!)
Šípy……………………………dobře měkčené, bambulka na konci musí mít větší důlek než oční víčko (5cm).
Kopí............................................ měkčená, vždy obouruční max. 210 cm
Luky, kuše .......................................... 150 N

Všechny zbraně musí být měkčené! Měkčení je v případě nutnosti zkoušeno na majiteli zbraně. Tuto zkoušku provádí Sauron, tak si dobře rozmyslete, jak dobře svoje zbraně obalíte.

ZBROJE A ŽIVOTY

Základní počet životů je 2 - to získáte, pokud máte základní jednoduchý kostým bez jakékoli zbroje.
Za dobrý kostým bez jakékoli zbroje jsou 3 životy.
S koženou zbrojí (plus samozřejmě dobrý kostým) jsou to 4 životy.
A 5 životů má zbroj kroužková a plátová. Plátová zbroj má navíc imunitu na šípy, tzn. že zásah šípem vás nezraní, ovšem pouze v případě, že zasáhne plát, zásah do nekryté části těla zraňuje normálně.

PRAVIDLA AKCE

Těch není tolik, protože předpokládáme, že účastníci nejsou kokoti.

Ohniště se mohou dělat jen na místech, která povolí organizátor. Před kopáním ohniště tedy vždy kontaktujte orga. Na bitvě bude počet ohnišť omezen, tak počítejte s tím, že ne každý bude mít před stanem svůj vlastní oheň, předpokládaný počet je kolem pěti, uvidíme, kolik bude lidí.
Jak bezpečně dělat ohniště snad všichni ví - jáma, kameny a hlavně při odjezdu bude ohniště zahlazeno, jako by tam nikdy žádné nebylo.

Kouření je povoleno, ale běda všem, kdo nechají v lese jeden jediný nedopalek nebo cigaretu nezahasí pořádně. Kontrolujte se prosím navzájem, nejsme mimina, ale taky nechceme, aby les lehl popelem.

Alkohol si libovolně popíjejte v pátek večer, ale buďte tolerantní a kolem půlnoci přestaňte řvát a nahlas zpívat, ať se ti, co chtějí být na bitvu svěží, mohou v klidu vyspat. Do bitvy ale půjdou všichni střízliví. Kdo bude viditelně ožralý, nesmí se účastnit bitvy a nemá nárok na vrácení registračního poplatku! Během bitvy prosím, nepijte alkohol. Nechte si to na sobotní večer po bitvě.

Odpadky vyhazujte do připravených pytlů, nebudou-li stačit, vyzvedněte si je u orgů.

Vyměšujte, prosím, na speciální sracím trůnu (latríně) a pokud raději lesík, tak prosím co nejdále od tábora a herního území a váš výtvor zahrabte, zakrejte, nechceme, aby les vypadal jako minové pole.

Dodržujte zásady bezpečného sexu :)

A vůbec, chovejte se jako lidi a ne jako hovada. Kdo bude dělat rotyku, chovat se sprostě k ostatním, mlátit ženy, znásilňovat panny, okrádat ostatní, zapalovat les, prudit orgy a tak všelijak podobně, bude ztrestán Krollem, Entonym a nebo jiným statným válečníkem a bez milosti pojede domů v jakoukoli denní či noční hodinu.

Strany

23. ledna 2012 v 23:55
Údaje jsou postupně přidávány, mějte prosím trpělivost!:)

SVĚTLÁ
(Isildur - Sam)

Svobodné národy Středozemě (Elrond - Sigi)

Lidé (Anárion - Skeletor?)

Hrdinové (CP):
Gil-Galad (Tristan)
Velekněz Valar (Mamut)

TEMNÁ
(Sauron - Kroll)

Skřeti a vrrci (Ghordug - Dreng)

Jižané (chalíf Il'Harrem - Kuba Mrtvola)
Informace
Hrdinové
Kostým

Hrdinové (CP):
Pán Nazgulů (Dobroděj Dobrotivý)
Skřetí šaman (Bublajz?)

Seznam registrovaných

23. ledna 2012 v 23:55

(pro zobrazení klikněte na název strany)

Úvod

23. ledna 2012 v 23:54

Druhý věk Středozemě se kvapem chýlí ke konci a z potopeného Númenoru stoupá hustý kouř.
Sauron je na vzestupu a snaží se ovládnout Středozem pomocí Jednoho Prstenu, v němž se skrývá jeho moc.
V této pohnuté době se odehrává náš příběh...

Sauron našeptal poslednímu králi Númenoru, Ar-Pharazonovi, aby napadl břehy Valinoru. Což však byla chyba, protože Valar, do té chvíle mlčky tolerující Sauronovy úklady, útok odrazili a aby potrestali zpupnost Númenorejských, potopili celý ostrov pod hladinu moře.
Zachránilo se jen pár přeživších, kteří se rozhodli vzdorovat zlu, jež zaséval do srdcí Temný pán Sauron a založili ve Středozemi lidská králosvtví - Arnor v Eriadoru a Gondor na jihu, přímo proti pohoří Emyn Muil, za nimiž se rozléhalo Sauronovo panství, Mordor. To se Sauronovi, opilému mocí, pochopitelně nelíbilo a rozhodl se, že lidi a jejich království jednou provždy smete z povrchu zemského.
Shromáždil pod svojí vlajkou skřety ze všech koutů Středozemě, mordorské mohutné skřety plání i drobné a pokřivené skřety z Mlžných hor a Gundabadu. Na jeho stranu se přidali též padlí lidé - Černí Númenorejci a Východňané a Haradští, kteří nepřestali uctívat Morgotha a také si brousili zuby na bohatsví Středozemě.
Ovšem ani král Elendil, potomek vyšší Númenorejské šlechty, nelenil a uzavřel spojenectví s elfy. Na jeho stranu se přidali elfové ze všech koutů Středozemě, Gil-Galad, velekrál Noldor, a Círdan ze západu, Oropher z Temného Hvozdu a Amdír z Lórienu. Pod jeho praporcem stanul i Durin IV., trpasličí král z Khazad Dum.

Mnoho udatných bojovníků stálo na straně dobra, pod vlajkou sedmi hvězd Valar, neméně jich ale bylo na straně Saurona, na niž dohlíželo zpoza hranic světa rudé oko Morgotha.
Bitva stíhala bitvu a dobytí byť jen jednoho území bylo zaplaceno smrtí mnoha mužů. Gil-Galadovo slavné kopí Aeglos páralo břichy skřetím zrůdám, ale těch jako by neubývalo a jejich zakřivené šavle se probíjely elfími šiky a nechávaly za sebou krvavou řež. Vše se zbarvilo do rudé a nad bitevním polem zněl řev nazgulů, prstenových přízraků, jenž kdysi byli živými lidmi, ale zaplatili strašlivou daň za svoji moc a zůstali navždy podřízeni Sauronovi. O to strašlivější byl jejich hněv v boji a srdce mužů se svíralo strachem při každém jejich zakvílení.Elrond Půlelf obracel oči k nebi a modlil se ke hvězdě, ke svému otci a matce, Eärendilovi a Elwing, aby nakonec jeho lid zvítězil. Elendil, mocný král lidí, pozvedla svůj meč Narsil a jeho světlo zahánělo skřety pryč. Jenomže chalíf Il'Harrem a jeho poddaní z písčitého, mořem omývaného Haradu na jihu Středozemě, se narozdíl od hloupých a barbarských skřetů dokázali sešikovat a jejich prohnuté luky i křivé šavle uštědřovaly obyvatelům severních království velké rány...

Tolkien již svůj příběh napsal a my všichni víme, jak skončil. Ale my můžeme napsat svůj vlastní příběh a na křídlech fantazie jej uvést ve skutečnost. Dobyje Sauron opět Minas Ithil a svrhne stříbrný strom, aby jeho semenáček v Minas Anor již nikdy nerozkvetl? Zpustoší Ithilien a zničí jeho přírodní bohatsví? Dostanou se armády Posledního spojenectví elfů a lidí až na pláň Dagorlad, kde svedou osudovou bitvu? A uřízne Isildur ze Sauronova pařátu Jeden prsten?

Vy napíšete tento příběh a vaše činy určí, kudy se bude osud Středozemě ubírat...


Tak to bylo podle J.R.R. Tolkiena. Jak to bude podle vás?

Registrace

23. ledna 2012 v 23:54
Slavnostně oznamujeme, že ...

registrace zahájena!

Hlaste se na

reg.mpp@seznam.cz

Do e-mailu uveďte:

- občanské jméno, přezdívku, datum narození a stranu, za kterou si přejete jet

Bitva je určena pro hráče starší 15ti let. Nikdo mladší nebude do bitvy vpuštěn.
Pro všechny účastníky od 15ti do 18ti let je povinné vyplněné a podepsané potvrzení od rodičů
- bude rozesíláno e-mailem po vaší registraci.

Registrační poplatek na letošní rok je stanoven na 150 Kč.

V ceně registrace je páteční hostina s koncertem elfího barda a sobotní jídlo v bitvě.

Nakonec jsme se rozhodli díky finanční injekci, že
je možné zaplatit registraci až na místě.
Přesto budeme rádi, když registrační poplatek uhradíte PŘEDEM a to prosíme nejpozději do 30.6.2013.

Číslo účtu a variabilní symbol vám bude zaslán po registraci.
Pokud zjistíte, že nemůžete jet, oznamte to orgům co nejdříve.
Při oznámení do 15.6.2013 vám bude případně uhrazený registrační poplatek plně vrácen.
Při pozdějším omluvení se z akce může být problém s vracením platby, protože už bude většina
věcí nakoupená a peníze rozpočítané. V takovém případě se pokuste najít řešení v podobě náhradníka.

Kdo se neregistruje předem a přesto přijede na akci, může být přiřazen k jakékoli straně
dle počtu bojovníků a registrační poplatek mu bude navýšen na 200Kč.

Pro neboující, fotografy a návštěvníky je výše registračního poplatku dobrovolná.
Za každou korunu budeme rádi, financujeme z toho hlavně hostinu, která bude přístupná pro všechny na bitvě.

Limity pro hráče jsou u jednotlivých stran nižší, než je předpokládaný počet účastníků bitvy a tyto limity budou po naplnění navýšeny, aby byly všechny strany maximálně vyrovnané.

Na všechny se už teď strašně těšíme! Vaše sličné organizátorky L. a L.
(a neméně sličná mužská část org týmu:))